PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: kr. 3.10 + grøn afgift til stat og afledningsafgift til kommune


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 15dH


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja - spar på vandet!


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja - Husk at lukke - vand koster penge!


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja - se i øvrigt hjemmesiden under vandkvalitet.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Er frostsprængningen sket på din egen grund skal du ringe til din egen VVS installatør.
Ser du frostsprængninger på vandværkets installationer bør du straks informerer Vandværket
v/ Ove Kjær Jensen 75782358


Hvor er min stophane placeret?
Svar: i umiddelbart nærhed af vandaflæsningsmåleren.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Vandmålerne bliver i Yding Vandværk udskiftet med passende interval -
er du i tvivl om måleren viser korrekt - kan vandværket kontaktes.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Med jævne mellemrum (kunne være 1 gang pr. måned) er det fornuftigt at lave kontrolaflæsning 


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til kasserer Svend Erik Knudsen - 75782262


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kan gøres her på hjemmesiden - selvaflæsning eller
kontakte kasserer Svend Erik Knudsen 75782262


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Ved indmeldelse og betaling af tilslutningsafgiften får man har del i Vandværkets aktiver
samtidig har man medindflydelse, medansvar og stemmeret i vandværkets arbejder.
Der holdes normalt generalforsamling hvert år i marts måned (annonceres i lokalavis)


 

Vidste du at..

Vidste du at...