PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A


Udskiftning af vandmåler
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frtit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed og er målerne i orden, kan deforblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkent/akkrediteret laboratorium.
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

 

Aktuelt


Der er ikke planlagt aktiviteter
der påvirker
vandets tryk eller kvalitet

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Yding Vandværk A.m.b.A.

Søren Flink Madsen

Skovhøjvej 8, Yding

8752 Østbirk
tlf. 75782365
mob. 20662633

Email: sfm@ydinggroent.dk