PRINT SEND TIL EN VEN
Yding Vandværk A.m.b.A

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
 

Aktuelt


Kære beboere i Yding 

Sydøstjyllands Brandvæsen foretager eftersyn af brandhaner.
Vi er i øjeblikket i gang med det årlige eftersyn af brandhanerne
i både Hedensted og Horsens kommuner,
og nu er turen kommet til jeres område.

  

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder
kan opleves som lettere misfarvet, der hvor eftersynet finder sted.
Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.
Lad dog vandet løbe, indtil det igen er klart.
Det anbefales også at lade vandet løbe lidt, før der vaskes tøj.

Eftersynet vil blive gennemført i uge 33


Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Yding Vandværk A.m.b.A.

Søren Flink Madsen

Skovhøjvej 8, Yding

8752 Østbirk
tlf. 75782365
mob. 20662633

Email: sfm@ydinggroent.dk